Individuální vzdělávání

Naše škola nově podporuje rozhodnutí rodičů, kteří se rozhodnou své děti především na 2. stupni (ve spolupráci s ZŠ a MŠ Hostašovice, která nabízí individuální vzdělávání na 1. stupni) vzdělávat v domácím prostředí - individuální vzdělávání podle § 40 a § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Naší snahou je nabídnout alternativní systém vzdělávání pro:

  • zdravotně znevýhodněné žáky
  • žáky - vrcholové sportovce
  • žáky, kteří pobývají dlouhodobě s rodiči v zahraničí
  • žáky, jejichž rodiče preferují tento typ vzdělávání

Žáci v domácím vzdělávání budou zapsáni k plnění povinné školní docházky a dvakrát ročně přezkoušeni. Naši snahou bude maximálně přihlížet k osobnosti dítěte. Zkouška probíhá formou představení portfolia, za přítomnosti rodičů (na přání i bez nich).

Následně jim pak bude vydáno vysvědčení.

V případě zámu vyplňte a doručte dokumentaci, kterou naleznete v sekci DOKUMENTY.

Jako přílohu je nutné doložit ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělávání a vyjádření poradenského zařízení (např. PPP, SCP).

 

 
 
Powered by Phoca Download

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace

Hodslavice 300

74271 Hodslavice

IČO 70646015